Jegyzőkönyv 2000. június 13.

Jegyzőkönyv
a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 2000. június 13-ai közgyűléséről

A jegyzőkönyv vezetője Gosztonyi Gergely.

Jelen volt a Szervezet 11 tagja, az irodavezető Gosztonyi Gergely és Bethlenfalvy Bálint, az AMARC képviseletében, négyen előre kimentették magukat.
Az ülés a napirendek elfogadásával kezdődött, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

- Az első hivatalos napirendként a tagrádiók röviden beszámoltak a saját aktuális helyzetükről.

- Második napirendi pontként Péterfi Ferenc bemutatta a tagságnak a szervezet új irodavezetőjét, Gosztonyi Gergelyt.

- Harmadik napirendi pontként Péterfi Ferenc és Bethlenfalvy Bálint beszámolt a tagságnak a 2000. júniusában a horvátországi Vodicé-ben megrendezésre került Rádiós konferenciáról, ahol ők képviselték a SZARÁMASZER-t. A konferenciát szakmailag sikeresnek minősítették.

- Ezután a következőkről esett szó: Az AMARC Iroda megnyitása, őszi páneurópai konferenciájuk, kapcsolat erősítése a Magyar Teleház Szövetséggel, e-mailes levelező kör létrehozása a Szervezeten belül.

-1/2000. 06.13. sz. határozat: Negyedik napirendi pontként a megjelentek egyhangúlag elfogadták, hogy a Tiszaújvárosi Rádió Egyesület társult tagból rendes taggá lépjen elő. Többen jelezték támogatási szándékukat a tiszaújvárosiak felé, és ígéretet tettek a jelenleg használaton kívül lévő eszközeik kölcsönadására.

- Az ötödik napirendi pontban az AMARC Közép-Kelet Európai Irodájának megnyitásával kapcsolatos kérdésekről esett szó. Ehhez kapcsolódott a nemzetközi szövetség márciusi közép-kelet-európai szemináriumával kapcsolatos ismertető, valamint Bethlenfalvy Bálint beszámolt az októberi páneurópai konferencia szervezésének jelenlegi állásáról.

- Hatodik napirendi pontként Péterfi Ferenc beszámolt az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága előtti meghallgatásról, melyen a bizottsági tagok támogatásukról biztosították a szervezetet.

- 2/2000. 06.13. sz.. határozat: A hetedik napirendi pontban a jelenlévők véleményezték és elfogadták a SZARÁMASZER pályázati felhívását, melyet a szervezet 2000. június 19-én tervez kiírni.

- Az egyebek napirendi pontban Weyer Balázs ismét felvetette, hogy Molnár Balázs nevű tagtársunk nem hagyta abba a Tilos Rádió és a Fiksz Rádió zaklatását és feljelentését az ORTT-nél.

- Ezután Bethlenfalvy Bálint felajánlotta, hogy megfelelő juttatásért cserébe a SZARÁMASZER keretein belül megpróbál támogatást szerezni a szervezetnek. A jelenlévők megbízták őt, hogy dolgozza ki az általa elgondolt menetet, és a lehetséges pályázatok körét. A jelenlévők ezért cserébe vegyes juttatási rendszert tudnak majd felajánlani Bethlenfalvy Bálintnak, ami alapfizetésből és egy később meghatározandó százalékból állna a megszerzett támogatási összeg függvényében. Bethlenfalvy Bálint gondolkodási időt kért.

Budapest, 2000. június 13.