Kiadványok

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete kiadványai
1999: Szabadon. "A szabad, közösségi rádiózás lehetőségei Magyarországon. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete kiadásában 1999-ben megjelent kötet, az ilyen rádiózásban szerzett hazai gyakorlatot összefoglaló - a Szervezet szakmai találkozóinak vitáiban kiérlelt - tapasztalatokat, nézeteket, álláspontokat mutat be. Induló és már működő rádiós műhelyekben dolgozók is haszonnal forgathatják a kiadványt, amely nyomtatott változatban a SZARÁMASZER irodájában is hozzáférhető." (Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete honlap 2001)
2003: Rádióújság
2003: Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról (munkafüzet)
2005: Kisközösségi Rádiósok Kézikönyve
2007: Gosztonyi Gergely: MERRE TOVÁBB SZARÁMASZER? (vitairat)
2010: Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010
2014: Szabad rádiók helyzete Magyarországon 2010-2014

Fordítások:
Közösségi Rádiós Túlélőkészlet avagy a brit közösségi rádiózásról (2005/2008)
AMARC-Europe Training Partnership Radio Production Training Pack(1996). "A Közösségi Rádiók Világszövetségének képzési kiadványát fordítottuk magyarra 1996-ban. A nemzetközi tapasztalatokat is felhasználó kiadvány eddig csak kézirat formájában volt hozzáférhető. A honlapunkról mostantól letölthető anyag technikai fejezetei, még a szalagos rádiózás lehetőségeit taglalják, így ezek kissé talán “porosak”, de más részletei jól segíthetik az érdeklődők felkészülését. Főként a képzésben résztvevők számára ajánljuk - egyik lehetséges szakanyagként." (Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete honlap 2001)

Egyéb társkiadványok

Péterfi Ferenc (szerk.): A közösségi rádiózásról (1992) "Közösségfejlesztők Egyesülete. Megjelent a Közösségfejlesztők Egyesületének Parola füzetek sorozatában 1992-ben.
Szerkesztette: Péterfi Ferenc
Az első ilyen témájú hazai kiadvány még megelőzte a magyarországi rádiós gyakorlat megjelenését, s bár a legrégebben jelent meg az itt hozzáférhető anyagok közül, nagyon praktikus gondolatokat, megoldásokat közöl. Főként a közösségi rádió egyik európai szövetségének a FERL-nek a dokumentumaiból, egy svájcban rádiózó szakember nálunk tartott előadásából és - az azóta elhunyt - Lázár Guy belgiumi tapasztalatairól szóló tanulmányát magában foglaló füzet nyomtatott formában már nem érhető el." (Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete honlap 2001)

Péterfi Anna – Péterfi Ferenc: Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára...– A kisközösségi rádiók esélyeiről (1999). Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet.

További szakirodalom:
Pierre Delasque: Kommunikáció – fogyasztás vagy emancipáció (kézirat)
Fiksz-füzetek I. (Fiksz Egyesület, 1997)
Bajomi–Lázár Péter: A kalózrádiók öröksége (Média-Kábel-Mûhold, 1997/7–8.)
Bajomi-Lázár Péter: Helyi rádiók: pályázat elõtt és után (in: Magyarország médiakönyve 1998; ENAMIKÉ, 1998.)
Hargitai Henrik: KÖZÖS HULLÁMHOSSZ HÍRSZOLGÁLAT: az első veszélyhelyzeti ideiglenes közösségi rádió Magyarországon. Civil Szemle, 2011

A Parola c. folyóirat alábbi írásai:
Péterfi Ferenc: Védjük meg a hazai frekvenciákat! 1991. 3. sz.,
A Közösségi Rádiók Európai Szövetségének III. Kongresszusa: Záróközlemény. 1991. 4. sz.
Henri Braakenburg: Helyi (közösségi) rádiók és televíziók Hollandiában. 1992. 3. sz.
Péterfi Ferenc: A helyi rádiózásról: Kábelrádió Veszprémben. 1993. 1. sz.
Halász János: A helyi rádiózásról: Helyi rádió- és televízió-állomások Hollandiában. 1993. 1. sz.
Péterfi Ferenc: Közösségi rádió az Appalaches-hegységben: Amerikai rádiós vendégek. 1993. 4. sz.
Donovan Sean: Szempontok, jótanácsok közösségi rádió elindításához. 1993. 4. sz.
Helyi rádióstúdiók kialakításának néhány kérdése. 1994. 3. sz.
Solymosi Judit: A Szabad Rádiók Európai Szövetsége a demokratikus társadalom esélyeirõl: A tömegkommunikációs politikával foglalkozó 4. Európai Miniszteri Értekezlet. 1995. 1. sz.
Cs. Kádár Péter: A szabad rádiózás valami más: Fiksz Rádió. 1995. 1. sz.
Molnár Balázs: Rádió Popolare: Tanulmányút egy olasz közösségi rádiónál. 1995. 2. sz.
Rózsa Tamás: Hihetetlen, mégis szól a rádió. Civil média mûködik Szombathelyen. 1995. 4. sz.
Stemler Mihály: A jéghegy csúcsa. 1996. 1. sz.