Rádió Paprikáskrumpli

2120. DUNAKESZI, BARÁTSÁG U. 40/A
Telefonszáma:+36-20-9151549
Telefaxszáma:06-27-341-525
E-mail címe:femilia17----gmail.com
Honlapja: http://radio.paprikaskrumpli.net/
Skype cím: balegyenes.mebal

A közösségi termelés lehetősége – „best practices” terjesztése az internet (rádió) és személyes találkozók révén

a) A program indoklása

Magyarországon a társadalom nagy része nem talál munkát a formális szektorban, sokan még a feketegazdaságban sem. Ennek szerteágazó okai között szerepel lakóhelyük hátrányos régióban való elhelyezkedése, képzettségük és munkatapasztalatuk hiánya, anyagi lehetőségeik (pénz és termelőeszközök) szűkössége vagy teljes hiánya is. Ugyanakkor nem egy településen feléledt már a szükség szülte közösségi összefogás iránti igény, amit gyakran rátermett, elkötelezett polgármesterek és önkéntes segítőik helyi együttműködéssé (termelési, kereskedelmi, szolgáltatási közösséggé) formáltak. Ilyen példa az országos ismertségre is szert tett Rozsály vagy Aparhant községek, de másutt is fellelhetők hasonló kezdeményezések. A program keretében ezeket a tapasztalatokat gyűjtjük össze, vitatjuk meg és adjuk közre fórumok, valamint rádióriportok formájában. Megszervezzük a közösségi polgármesterek találkozóit, ahol az egymástól távol, de hasonló célokkal tevékenykedő települések vezetői és aktivistái cserélhetik ki tapasztalataikat, ötleteiket. Felkutatjuk és szintén közzétesszük a más országban zajló hasonló kezdeményezéseket. Tapasztalatainkat összegezzük.

b) A program célja

A közösségi gazdálkodás tapasztalatai hazai és nemzetközi szintű cseréjének előmozdítása, információk közlése és személyes találkozók által. Minél szélesebb körben ismertté tenni a közösségi termelési formákat, az ezekben rejlő lehetőségeket, az öntevékenység és összefogás, valamint ezek anyagi bázisának, intézményi fejlesztésének lehetőségeit, beleértve a pályázati forrásokat is.

c) A megvalósítás ütemezése:

2011. június 1. – 2011. augusztus: Netes rádióműsorok keretében interjúk, beszélgetések a helyi közösségi termelést szervező polgármesterek, projektmenedzserek részvételével a tapasztalatokról.

2011. augusztus: Nemzetközi találkozó a közösségi termelési formákról. Polgármesterek, aktivisták részvételével. A közösségi termelés helyi megvalósulásának tapasztalatai.

2011. szeptember: A projekt tapasztalatinak összefoglalása, írásos dokumentumokban való közzététele az interneten és a netes rádióban.

d) A várt eredmény:

E téren a korábbiakban szerzett tapasztalataink szerint az öntevékenység jelentősége annál nagyobb az emberek számára, minél kevésbé számíthatnak külső segítségre életminőségük biztosítása, javítása terén. Ezért különösen a hátrányos helyzetben lévő (munkanélküli, képzetlen vagy nem megfelelően képzett, idősebb, távoli, hátrányos helyzetű településeken élő stb.) emberek érdeklődését keltik fel az összefogáson alapuló, saját erős megoldások. Ehhez múlhatatlanul szükség van az internet és egy internetes rádió segítségére, mivel ezek teszik lehetővé a közvetlen és rendszeres informálást, de egyben a kapcsolattartást, kétoldalú információcserét egymástól távol élők között is.
Programunk lényege, hogy az elszórt, de sikeres próbálkozások ismertté tételével másokat is a fent említett és más hasonló „best practices”-hoz hasonló közösségi boldogulásra ösztökéljünk. Gyors és átütő eredményeket nem várhatunk, de a kezdő lépést megtesszük: minél szélesebb körben ismertté, ha lehet „beszédtémává” tenni az öngondoskodás közösségi formáit. Ehhez kitartó munkára van szükség, amelynek eredményeként azt várjuk, hogy olyan községekben is megindul a közösségi összefogás, ahol erre eddig nem gondoltak, vagy nem tudták hogyan kell. Körülbelül 15 települést mutatnánk be közelebbről és további ugyanennyivel vennénk fel a kapcsolatot személyes (egy-egy sikeres településen tartott) találkozók és rádióadások révén.

A Paprikáskrumpli Rádió közösségformáló és felvilágosító rádió. A szegénységben élők és elnyomottak, a dolgozó vagy munkanélküli emberek rádiója. Azoké, akik abban érdekeltek, hogy Magyarországon a kiváltságos rétegek hatalmi súlyát csökkentsék, és végre létrejöhessen a közösségi munka tulajdoni és jogi-politikai feltételrendszere. A Paprikáskrumpli Rádió célja a tőkerendszerben alulmaradottak problémáinak felvetése, az okok feltárása és az alulmaradtak közösségbe szervezése.
A Paprikáskrumpli Rádió mindenkinek szól, akit érdekel a saját és a csak saját munkájából megélni képes nép sorsa, aki tiszta képet akar alkotni magában a kapitalizmusról, annak szociális hatásairól. Mindenkinek, aki nem a nagy pártok demagóg szónoklatainak szemüvegén keresztül akarja látni a világot.
A Paprikáskrumpli Rádió tehát néprádió - a humanista, emberközpontú gondolkodás és cselekvés fóruma. Nyitott minden ilyen szellemben tevékenykedő civil szervezet, mozgalom iránt, de leginkább a szervezeteken kívüli, „magukra hagyott” emberek közösségi rádiója kíván lenni. Ezért a műsorokhoz, a beszélgetésekhez való hozzászólás lehetősége biztosított mindenkinek. Ez e-mail-ben és Skype-on is lehetséges.
A Paprikáskrumpli Rádiót társadalmi munkában működtetjük, ezért műsorszórásában lehetnek fennakadások.

2011. február 23.