Jegyzőkönyv 2000. november 30.

Jegyzőkönyv
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének
2000. november 30-án tartott közgyűléséről.

A jegyzőkönyv vezetője Kabai Dávid

Jelenlévők:
Bethlenfalvy Bálint Meghívott vendég, Amarc-Europe
Fridély László Junior Rádió, Miskolc
Giczey Péter Ügyvivő, Szóla Rádió, Debrecen
Gosztonyi Géza Civil Rádió, Budapest
Halász Attila Meghívott vendég, Amarc-Europe
Hargitai Henrik Egyéni tag, Budapest
Hargitai Kis Virág Bogárd és Vidéke független közéleti hetilap, Sárbogárd
Horváth Miklós Új Rádió, Esztergom
Huszkó Attila Rádió 35, Tiszaújváros
Ignácz József Egyéni tag, Besence
Mihalik Zsolt Rádió 35, Tiszaújváros
Péterfi Ferenc Ügyvivő, Civil Rádió, Budapest
Rozán Eszter Szóköz Rádió, Szombathely
Sülyi Péter Triangulum Rádió, Őriszentpéter
Weyer Balázs Tilos Rádió, Budapest

A szervezet 25 tagjából 11 képviseltette magát, így a közgyűlés a felmerült néhány döntéshez formálisan határozatképtelen volt. A közösen elfogadott ajánlásokat a távollévők megerősítése emelné határozattá.
Tervezett napirend
- Kivel mi történt az elmúlt félévben, hogy áll jelenleg
- Pályázati részvétel külföldi programokban (BMC - hírprojekt, képzési program, internet fejlesztés, PHARE pályázati elképzelésünk a szervezet fejlesztésének segítésére),
- AMARC konferencia volt októberben Balatonfüreden - összefoglaló az eseményekről, az ott elfogadott nyilatkozatokról (megtárgyalására nem került sor)
- ORTT kezdeményezés - fórumok havonta a műsorszolgáltatásban résztvevőkkel (megtárgyalására nem került sor)
- ORTT frekvencia pályázat nonprofitoknak
- Társrendezői vagyunk egy januári konferenciának, amely a Társadalmi célú reklám (TCR) témájával foglalkozik
- Lobby lépésekre készülünk az ORTT felé. Tisztázni kellene, kik vállalnak tárgyalásokat, melyek a legfontosabb kérdések, amelyekben lépnünk kellene, van-e ezekben közös álláspontunk? (megtárgyalására nem került sor)
Jegyzőkönyv
1. Napirend
Péterfi Ferenc ismertette a napirendet, melyet a közgyűlés – az időbeni sorrend változtatásával – elfogadott.
2. Ortt pályázatok
Húszperces beszélgetés után a következő határozatokat hozta a közgyűlés [2000.11.30. 1. határozat]:
- A Szervezet ajánlást tesz az ORTT számára, amelyben a szervezetből pályázókat a Testület figyelmébe ajánlja, s kéri, hogy nagyobb hangsúllyal vegye figyelembe azok műsorszolgáltatási tapasztalatait. Hangsúlyozzuk azt is, hogy ezek a műhelyek helyi közösségeket képviselnek, s az eddigi működésük szakmai jelentősége a nem nyereségérdekelt rádiózásban milyen meghatározó.
- A frekvenciára pályázó egyes tagrádiókat külön-külön ajánlásban is támogatja a Szervezet, az ajánlás szövegét a rádiók készítik elő.
3. TCR konferencia Budapesten – (mikor, hol, mit tegyenek a tagjaink ebben az ügyben?)
Gosztonyi Géza (Civil Rádió) a „társadalmi célú reklám” konferenciáról adott tájékoztatást, amelynek szervezésében a Szervezet is közreműködik. Részlet a konferencia egyik pályázatából: „A szakembereket és a reklám-szakmán kívülieket tehát egyaránt foglalkoztatja a köz-, magán- és üzleti életünkben egyre szélesebb teret kapó TCR. S bár e reklám-kampányok célja és üzenete világos, hosszú távú hatékonyságuk nagyságrenddel növelhető lenne, ha a reklámokat társadalmi célú kommunikáció (TCK) is kiegészítené. Ehhez képest ma még azt látjuk, hogy nem csak a “TCR helyett TCK” gondolat marad szakmai evidenciaként a reklám-szakma köreiben, de a TCK-ba bevonható civil szervezeti együttműködéseknek is csupán első jelei látszanak, miközben a civil szektor már megrendelőként is megjelent a reklám-piacon. E kommunikációs hiányt érzékelve a Szabad Rádiók Magyarországi Szövetsége egy olyan konferencia szervezésébe fogott, amely az egyes kampányokat kísérő társadalmi cselekvési programok szükségességét és lehetőségét szeretné bemutatni.”
4. Nemzetközi kapcsolatok
Kabai Dávid (irodavezető) beszélt az elmúlt három hónap pályázatairól, nemzetközi konferenciákról, melyeken ő képviselte a Szervezetet. Ahhoz, hogy a szervezet képes legyen a nemzetközi porondon mint partner megjelenni, szerinte komoly változásokra van szükség, ilyen változtatásokra tett javaslatokat. Az elmondott és írásban is közreadott összefoglalás az iroda munkájáról és javaslatairól hosszú vitát váltott ki. A főbb problémák:
- mennyibe kerül a nemzetközi kapcsolatok fenntartása (pénzben és természetben), és mi a várható eredmény,
- a Szervezet ezen új funkciója nem megy-e az eddigi működések rovására, avagy a két funkció erősíti vagy gyengíti-e egymást.
A kétórás vita végén a közgyűlés úgy határozott /2./, hogy a Szervezet alkalmazza Bethlenfalvy Bálintot, mint fundraiser-t. A munkáért állandó fizetés, és nyert pályázat esetén a pályázathoz kapcsolódó projectben további munka (fizetésért) jár. A közgyűlés a részletek kimunkálásával és a szerződés megkötésével megbízta az ügyvivőket.
5. Az Amarc magyarországi bejegyzése
Halász Attila (az Amarc iroda vezetője) megköszönte a Szervezet eddigi segítségét. Elmondta, hogy az Amarc döntése szerint a budapesti iroda alapítványi formában fog működni, és azt kérte, hogy a Szervezet ennek az alapítványnak egyik alapítója legyen (az anyagi felelősséget és hátteret az AMARC Európa Iroda biztosítja). A közgyűlés a kérést elfogadta [3].
6. Új tag felvétele
Ignácz József egy új Rádió indításához kérte a szervezet segítségét. Elmondása szerint az Ormánságban helyi rádió nem működik pillanatnyilag. Célja egy multikulturális közösségi rádió létrehozása lenne. A közgyűlés támogatásáról biztosította, és a majdani rádiót képviselő szervezet híján Ignácz Józsefet felvette egyéni tagjainak sorába [4].
7. Szavazás az eddigi döntésekről.
Az ekkor jelenlévő képviselők mind a négy döntést egyhangúlag elfogadták.
8. Beszámolók
A beszámolókra sajnos kevés idő maradt.
Csak röviden: a tiszaújvárosi Rádió 35 megkezdte adását, egyelőre kábelen. A Triangulum Rádió alternatív lehetőségeket keres, mivel frekvenciára alig van esélye. A Szóla Rádió, a Tilos Rádió és a Junior Rádió pályázik a meghirdetett frekvenciákra. A Tilos Rádió a 88.8 FM-en megkezdte ideiglenes, egyhónapos adását. A Szóköz Rádió továbbra is keleti frekvencián ad.

Budapest, 2000. november 30.