Jegyzőkönyv 2001. június 21.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2001. június 21-i közgyűlésének jegyzőkönyve

1. A jegyzőkönyvet vezeti: Gosztonyi Gergely, irodavezető. Hitelesítők: Péterfi Ferenc és Kalmár Gabriella.

2. Jelenlévők: Lásd a mellékelt jelenléti íven.

3. A szervezet iránti érdeklődők bemutatkozása. Bemutatkozik a TM-Stúdió (Mártély) nevében Csernai Árpád és a Kábelrádió (Téglás) nevében Keserű Tamás és Keserű Csaba. Mindkét érdeklődő a felvételét kérte a szervezetbe társult tagi státuszba.

4. Szavazás az érdeklődők felvételéről. A TM-Stúdió felvételét társult tagi státuszba a jelenlévők egyhangúlag támogatták (9/9).

Határozat 010621/1.

A TM-Stúdiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.

A Kábelrádió felvételét társult tagi státuszba is egyhangúlag támogatták a jelenlévők (10/10).

Határozat 010621/2.

A Kábelrádiót a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete társult tagi státuszban felveszi tagjai közé.

5. Péterfi Ferenc és Weyer Balázs röviden ismertetik az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) „KÖZÖSSÉGI RÁDIÓK ORSZÁGOS SZINTŰ ELTERJEDÉSÉNEK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON” munkacímű anyagát, amit az ORTT eljuttatott a szervezethez. A munkaanyagot a közgyűlés megvitatta és felhatalmazta Péterfi Ferencet és Weyer Balázst, hogy az ORTT felé képviseljék a szervezet álláspontját és érdekeit.

6. A jelenlévő tagrádiók bemutatják az elmúlt időszakot a rádiójuk életében és a rádiókat érintő aktuális kérdéseket.

7. Mihalik Zsolt és Weyer Balázs röviden elmondják, hogy a Rádió 35 ideiglenes frekvenciát kapott egy hónap időtartamra. A Rádió 35 a szervezet segítségét kéri, hogy a feladatnak meg tudjanak felelni. Ezen segítség szakmai és anyagi is lehet. A Tilos Rádió nevében Weyer Balázs szakmai segítséget ajánl fel, míg a szervezet anyagi segítséget ígér. Weyer Balázs ajánlást nyújt be a szervezetnek (lásd melléklet), amivel a Rádió 35 támogatását szerinte meg lehet oldani.

Határozat 010621/3.

A közgyűlés elfogadja Weyer Balázs ajánlását és 300.000 (azaz háromszázezer) forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rádió 35-nek és 250.000 (azaz kétszázötvenezer) forint visszatérítendő támogatást is megszavaz. A két összeg megszavazása egyhangúlag történik. A visszatérítendő támogatásra Weyer Balázs a Tilos Rádió nevében készfizető kezességet vállal.

8. A szervezet irodavezetőjének beszámolója. Gosztonyi Gergely többek között beszámol a szervezet anyagi helyzetéről, az iroda kiadásának aktuális állásáról és az elmúlt egy év pályázatairól.

Budapest, 2001. Június 21.