Közgyűlés jegyzőkönyv 2012. március 30.

Kivonatos jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete közgyűléséről
2012. március 30. Fonó Budai Zeneház
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint, az egyesület rendes tagjai közül összesen 10 mandátum
11:10 perc Pogány György ügyvivő megállapítja, hogy az összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívó szerint megismételt közgyűlést kell tartani, más időpontban ugyanazokkal a napirendi pontokkal.
12:00 perc Pogány György ügyvivő megnyitja a megismételt közgyűlést, amely már a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes. Megállapítja, hogy az egyesület rendes tagjai közül 10 mandátum van jelen.
(hangfelvétel: 01közgyűlés20120330.mp3 34 perctől)

Javaslat a levezető elnök személyére (felvétel: 35 perc): Pogány György ügyvivő.
Szavazás: 10 igen, egyhangú döntés.

Javaslat a jegyzőkönyvet hangfelvétel formájában készítjük, a kivonatos jegyzőkönyv csak a határozatokat tartalmazza. Javaslat: (felvétel: 36 perc.) készítő: Tóth Móni irodavezető, hitelesítő: Csaba Gábor ügyvivő. Szavazás: 10
igen, egyhangú döntés.

Napirend javaslataz írott meghívóban. Kiegészítés nem született (felvétel: 38 perc), szavazás: 10 igen, egyhangú döntés.

A napirend az írott meghívó szerint az alábbi:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
2. 2010-es mérleg elfogadása
3. 2011-es év előzetes gazdasági adatai
4. A szervezet jövője
5. Ügyvivők választása
6. Egyebek

1. napirend: az ügyvivők beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről.
Írott előterjesztés nem készül, a három ügyvivő szóban beszámolt az elmúlt időszakról, amelyben a szervezet elsősorban az anyagi ellehetetlenülés ellen harcolt. A gazdasági helyzet miatt a legfontosabb tevékenységeket is csak önkéntes munkában tudtuk ellátni (pl. könyvelés), a szervezet önálló akciókat nem folytatott. A jelenlévők megtárgyalták a szabad rádiók jelenlegi helyzetét, megállapították, hogy a romló környezet, a megszűnő tagok ellenére az egyesület fontos a megmaradt tagok számára.

A szervezet számokban
Nyilvántartásunkban 69 rádió van (ebből 2alapítvány, sose volt rádiója), földfelszíni sugárzással rendelkezett 45, ezek közül 16-ot már törölt a hivatal. A mostani telefon-megkereséseknél derült ki, hogy 14 működő rádió állt le az elmúlt másfél évben Az ügyvivők egybehangzó véleménye szerint aszervezet akkor tud továbbműködni, ha új emberek, új munkakapacitást tudnak fordítani a fenntartására.
(szünet 70 perc)

(hangfelvétel, 2 rész: 02közgyűlés20120330.mp3)
Ügyvivők beszámolójának folytatása, vita. Határozati javaslat: a közgyűlés fogadja el az ügyvivők szóbeli beszámolóját.
(felvétel: 12:30). Szavazás: 10 mandátum igen, egyhangú döntés.

2. napirend: a 2010-es mérleg elfogadása
A könyvelés nem készült el, ezt a napirendet egy következő közgyűlésre kell elhalasztanunk. (felvétel: 13:30)

3. napirend: a 2011-es év gazdasági adatainak előzetes ismertetése
A könyvelés nem készült el, ezt a napirendet egy következő közgyűlésre kell elhalasztanunk. (felvétel: 14:00)

4. napirend: a szervezet jövője
Az ügyvivők véleménye szerint a szervezet ebben a formában nem tud tovább működni, az ügyvivők megbízatása lejárt, anyagi eszközeink elfogytak, nincs értékelhető tevékenység. Valamilyen irányba feltétlen el kell mozdulni.

Megfogalmazódik a két véglet:
1. minden tevékenységet leállítva, hibernált állapotban meg kell várni, hogy a külső körülmények javuljanak
2. a meglévő vagyon értékesítésével meg kell teremteni az anyagi alapot a további tevékenységre.
A vita során közös véleményként az körvonalazódik, hogy a tevékenységet folytatni kell, ha másképp nem lehetséges, akkor önkéntes munkaerő bevonásával. Felmerül a tagdíjak felemelésének lehetősége:emeljük a duplájára a díjat. Az alapvető tevékenységek, amit el kell végezni:
1. tagnyilvántartás pontosítása, ellenőrzése, a részletes protokoll meghatározása, a folyamatos karbantartás megtervezése
2. információáramlás szervezése, újra kell definiálni a levelezőlistát, nem fordulhat elő, hogy valamely rádió nem nézi ezt a listát, mert abban a hitben vagyunk, hogy mindenki megkapja amit kell, de nem igaz. Kik legyenek a listán?
3. web-oldal megújítása, valamennyi fontos információ hosszú távon ott kell, hogy legyen, mert a levelezés kevés.
4. gazdasági ügyintézés, revízió, átnézés és jövőbeli terv
5. műszaki ügyekben is döntésekre lenne szükség, szerver, rádiós technikai berendezéseink, lakás stb.
(ebédszünet)
(hangfelvétel, 3 rész: 03közgyűlés20120330.mp3)

4. napirend folytatása (hangfelvétel: 03közgyűlés20120330.mp3)
Mandátumvizsgálat: 1 szavazat távozott (Sülyi Péter, Triangulum Rádió), két új küldött érkezett (Pick Róbert, Muzsikus és Motoroshang Rádió, valamint Katona
Ádám, Fúzió rádió).
Határozati javaslat: a szervezet két hónapon belül tartson ismét közgyűlést, azokra írásban, előre mindkét év mérlegének el kell készülnie, meg kell próbálni a szervezet életét újraszabályozni, ehhez további munkaerőkre van szükség. Szavazás nem volt, egyértelműen egyetértettek a jelenlévők a javaslattal.

A jelenlévők közül a következő felajánlások érkeznek:
Rekvényi László, Tavirózsa Rádió: a következő időszakban heti egy munkanap, a szervezet gazdálkodásának áttekintése
Péterfi Ferenc, Civil Rádió:valaki mással közösen az ügyvivők jelölését megszervezi, kétszer fél napot tud ezzel foglalkozni
Petz Renáta, Kapu Rádió Eger: a tagnyilvántartási adatbázis egyértelmű rendbetétele a Sansz Rádió Székesfehérvár segítségével
Pick Róbert, Muzsikus Rádió: akciók, események előkészítése, szervezése Katona Ádám, Fúzió Rádió: számítástechnikai, informatikai feladatok ellátása, levelezőlista és honlap alapvető funkciónak helyreállítása
Springer Krisztina és férje Kerepes Rádió: valamelyik feladatba betársulnak, önállóan nem tudnak vállalni
Csabai Gábor, Papo Tilos Rádió: tervezet alapszabály módosítására
Hargitai Henrik, Eper Rádió: elkészítünk egy tanulmányt arról, hogy miért szűntek meg annyian
Pályázat témakörre egyelőre nem volt jelentkező

5. napirend: ügyvivők mandátuma
Ügyrendi javaslat: hosszabbítsuk meg a jelenlegi ügyvivők mandátumát
Pogány: nem jó megoldás, már lejárt a mandátum, nincs mit meghosszabbítani.

Ügyrendi javaslat: rekesszük be az ülést, és két hónap múlva folytassuk.
Pogány: nem jó javaslat, két hónap múlva új napirendek is kellenek.
Javaslat: a következő két hónapra a jelenlegi ügyvivők mandátumát megerősíti a közgyűlés, azzal, hogy új embereket is kell találni. Szavazás: 9 mandátum
igen, két tartózkodás (Csabai Gábor és Pogány György). (felvétel: 56:00)
Javaslat: érdemes lenne nyilvánosan meghirdetni, hogy jelentkezzenek azok, akik vállalnának feladat a szervezet életében.

6. napirend: egyéb témák
Szever Pál, Ecser Rádió: az adatnyilvántartással kapcsolatban fel kellene venni egy központi adatbázist, amit feltöltünk, és többé nem jelent gondot. Ez persze csak a zenére vonatkozik.
Hosszú vita arról, hogy milyen megoldással lehetne vállalni az adatszolgáltatást.

Pogány: két dolgot képviseltünk, egyrészt, hogy az adatszolgáltatás mélysége ne legyen nagyobb, mint a jogvédő szervezeteknél (zeneszám címe és
előadója), és az adatszolgáltatás folyamatossága ne legyen kötelező (negyedév, félév elegendő).

Egyértelmű végső megoldást nem találtunk.

Budapest, 2012. március 31.
készítette: hitelesítette:
Pogány György Csabai Gábor
ügyvivő ügyvivő