Jegyzőkönyv 2002. április 2.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ügyvivői testületének 2002. április 2-i üléséről

Jelenlévők:

Giczey Péter ügyvivő
Kalmár Gabriella ügyvivő
Péterfi Ferenc ügyvivő
Gosztonyi Gergely irodavezető, szavazati jog nélkül, a jegyzőkönyv vezetője

1. Az ügyvivők megvitatták a Szervezethez beérkezett kölcsönkérelmeket. Az ügyvivők mind a Publikum Rádió, mind a Szóköz Rádió kölcsönkérelmét támogatták.

1/2002. április 2. sz. ügyvivői határozat: Az ügyvivők a Szervezet közgyűlésétől kapott felhatalmazás alapján a Szóköz Rádiónak egyhangúlag 1.000.000-, azaz egymillió forint kölcsönt ítéltek meg, melyet a kölcsönvevő 2002. májusától havi 50.00-, azaz ötvenezer forintos részletekben fizet vissza. A részletek kidolgozásával és a kölcsönszerződés megírásával az irodavezetőt bízták meg.

2/2002. április 2. sz. ügyvivői határozat: Az ügyvivők a Szervezet közgyűlésétől kapott felhatalmazás alapján a Publikum Rádiónak egyhangúlag 400.000-, azaz négyszázezer forint kölcsönt ítéltek meg, melyet a kölcsönvevő 2002. szeptemberétől havi 50.00-, azaz ötvenezer forintos részletekben fizet vissza. A részletek kidolgozásával és a kölcsönszerződés megírásával az irodavezetőt bízták meg.

2. Az ügyvivők ezen napirendi pont keretein belül a Rádió 35 kölcsönkérelmével foglalkoztak. Áttekintették, hogy a Rádió 35 az elmúlt időszakban két alkalommal is kapott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatást, ezen felül a Szervezet finanszírozta a Rádió 35 frekvenciabemérésének költségeit (242.000-, azaz kettőszáznegyvenkettőezer forint értékben). Az ügyvivők úgy gondolták, hogy a Szervezetnek kötelessége az induló non-profit rádiók, így a Rádió 35 támogatása is, amely szintén a közeljövőben kezdi meg a műsorszórást.

3/2002. április 2. sz. ügyvivői határozat: Az ügyvivők a Szervezet közgyűlésétől kapott felhatalmazás alapján megvizsgálták a Rádió 35 kölcsönkérelmét, és egyhangúlag úgy határoztak, hogy a Rádió 35 eddig vissza nem fizetett, de visszatérítendő kölcsöneinek összegét induló támogatásként megítélik a Rádió 35 számára (500.000-, és 250.000-, azaz mindösszesen 750.000-, azaz hétszázötvenezer forintot).

3. Az ügyvivők az Iroda helyzetével foglalkoztak ezután. Az irodavezető beszámolt az ügyvivőknek a Szervezet pénzügyi helyzetéről és az aktuális pályázatokról.

3/2002. április 2. sz. ügyvivői határozat: Az ügyvivők az irodavezető fizetését egyhangúlag felemelték havi 30.000-, azaz harmincezer forintra, amiről az irodavezető számlát állíthat ki minden hónapban. Egyszeri alkalommal ezen felül 30.000-, azaz harmincezer forint jutalmat utalnak ki az irodavezetőnek, eddigi munkája elismeréseként.

Budapest, 2002. április 6.