Jegyzőkönyv 2002. november 21.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2002. november 21-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6. Résztvevők: Lásd a mellékelt íven

1. A Szervezet iránt érdeklődő új tagok mutatkoztak be. Röviden elmondták, hogy miért érdeklődnek a Szervezet iránt és jelenleg milyen jogi illetve technikai háttérrel rendelkeznek.
1/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé az ecseri EXE Rádiót.
2/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a debreceni Média Az Emberekért Alapítványt.

2. A Szervezet módosította Alapszabályának 4. pontját a következőképpen:
Alapszabály 4. pont: „A Szervezet rendes tagjai lehetnek:
- azok a műsorszolgáltató szervezetek, amelyek megfelelnek a 2. pontban felsorolt követelményeknek,
- magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, akik nem tartoznak rádióhoz, de a közösségi rádiózás céljait magukénak érzik, azokért a szervezeten belül tevékenyen cselekszenek
- nem magyarországi székhelyű természetes és jogi személyek.
Társult tagok:
- akik gazdasági társasági formában működnek, illetve akik kereskedelmi jellegű helyi rádiót működtetnek, vagy más civil szervezetek, alapítványok, akik a fenti értékrendet műsoraik révén támogatják,
- az újonnan jelentkező magánszemélyek, illetve rádiók a felvételükről döntő közgyűlést követő közgyűlés időpontjáig, ha azon kérik rendes taggá való átminősítésüket.

3/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással módosította az Alapszabályt.

4/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a kolozsvári Agnus Média Alapítványt.

3. Ezen napirendi pont keretein belül az irodavezető beszámolt az Irodát érintő legfontosabb kérdésekről (anyagi helyzet, pályázatok, az AMARC Iroda helyzete)

4. Az irodavezető beszámolt a jelenlévőknek a Szervezet nemzetközi kapcsolatairól, ezen belül is kiemelve a SEENAPB (South-Eastern European Network of Private Broadcasters) tevékenységéről. A SEENAPB által szervezett nemzetközi hírcsere program új alapokra helyeződött, amiben a Szervezet tagjainak aktív részvételét kérték. Hát rádió (Civil Rádió, Publikum GFM Rádió, Hargitai Henrik - EPER, Triangulum Rádió, Kábel Rádió, Exe Rádió, Aqua Fortis) ajánlotta fel, hogy híreket küld a hírcsereprogramba meghatározott fizetség ellenében.

5. Liling Tamás röviden beszámolt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete által alapított Nonprofit Média Központ Alapítvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, és az Alapítvány terveiről.

6. A jelenlévők megvitatták az ORTT új kiírását a kisközösségi rádiófrekvenciákról. Péterfi Ferenc beszámolt az ORTT-vel és a Műsorszolgáltatási Alappal való tárgyalásokról. Élénk vita alakult ki a tagok között a kiírt pályázatról, aminek a végén megbízták az irodavezetőt, hogy szervezzen a jelentkezőkkel találkozót a pályázati kiírás tapasztalatainak megvitatása céljából.

5/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással megbízta az irodavezetőt, hogy jövő év elejére szervezzen találkozót az első körben pályázó tizenkét rádiónak a Szervezet képviselőivel.
(http://www.ortt.hu/kozlemenyek/20021030-2.htm)

7. E napirendi pont keretein belül a tagok beszámoltak aktuális helyzetükről, pályázataikról, nagyobb teret engedve azon rádiók beszámolóinak, akik indulás előtt állnak. A téglási Kábel Rádió képviselői felajánlották a szervezet tagjainak, hogy a Kábel Rádió stúdiójában szívesen segítenek a tagoknak szignálok, reklámok elkészítésében.

8. A Publikum Rádió 400.000 forintos tartozása ügyében Lőrincz Marcell beszámolt az aktualitásokról és a visszafizetés lehetőségeiről.

6/2002. november 21. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással határozatot hozott a Publikum GFM Rádió kölcsönéről. Ha január elejéig rendelkezésre áll a kölcsön összege, akkor azt egy összegben fizetik vissza, azonban ha ez nem történik meg, akkor a Szervezet kamatot számít fel a Publikum GFM Rádiónak.

9. Az ORTT egyéb pályázataival is foglalkoztunk. Ismertettük a tagoknak az ún. rezsipályázatot, a technikai és működési pályázatot és a sport, magazin- és hírműsorok készítésének támogatására kiírt pályázatot is.

10. Az irodavezető és Hargitai Henrik felkérték a tagokat, hogy küldjenek magukról egy fél oldalas ismertető a Szervezet honlapja és egy készülő CD részére, és ezen kívül fotókat, újságcikkeket, hangmintákat is, ha lehetséges.

11. Az idén 10 éves Szervezet megünneplése és a kisközösségi frekvenciák népszerűsítése okán elhatároztuk, hogy egy nagyobb szabású rendezvényt szervezünk valamikor jövő év elején.

Budapest, 2002. november 21.