Jegyzőkönyv 2004. október 19.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2004. október 19-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6. Résztvevők: Lásd a mellékelt íven (első melléklet)

1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Péterfi Ferenc ügyvivőt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gosztonyi Gergely irodavezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Szabó Krisztinát és Mihalik Zsoltot.

2. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

3. Péterfi Ferenc röviden bemutatta az előzetesen kiküldött tervezett napirendi pontokat, és azt a javaslatot tette, hogy - a várható hosszúságra tekintettel - öt fő ponttal kellene bővebben foglalkozni a következő sorrendben: I. személyi kérdések II. alapszabály-módosítás III. tagfelvétel IV. ügyvivőválasztás V. egyebek. Sülyi Péter módosító indítványában azt javasolta, hogy a fenti napirendi pontokkal kapcsolatban a következő sorrendet lenne érdemes követni: I. alapszabály-módosítás II. tagfelvétel III. személyi kérdések IV. ügyvivőválasztás V. egyebek. A közgyűlés a sorrendre vonatkozó módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

4. A közgyűlés ezután a módosított napirendi pontokat 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5. Ebben a pontban a közgyűlés az alapszabály módosításával foglalkozott. Dr. Gosztonyi Gergely az alapszabály-módosítást előkészítő bizottság nevében bemutatta a tervezett alapszabályt, és ismertette a módosítás részleteit. A közgyűlés ezután pontról pontra megvitatta a módosítást és minden pontról szavazott. A közgyűlés az alapszabály első pontját a felmerült módosításokkal együtt 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály második pontját a felmerült módosításokkal együtt 18 igen szavazattal, 5 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály harmadik pontját a felmerült módosításokkal együtt 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontjának első bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 6 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontjának második bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 16 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontjának harmadik és negyedik bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 6 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontjának ötödik bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály ötödik pontját a felmerült módosításokkal együtt 22 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hatodik pontját a felmerült módosításokkal együtt 14 igen szavazattal, 4 tartózkodással, két ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hetedik pontjának első bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hetedik pontjának második bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 16 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 3 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály nyolcadik pontját a felmerült módosításokkal együtt 19 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály kilencedik pontjának első bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály kilencedik pontjának második bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 2 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály kilencedik pontjának harmadik bekezdését a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 16 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizenegyedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizenkettedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizenharmadik pontját a felmerült módosításokkal együtt 18 igen szavazattal, 2 tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta.

A teljes módosított alapszabályt (második melléklet) a közgyűlés 18 igen szavazattal, 2 ellenében, nulla tartózkodás mellett megszavazta.

1/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete módosította az egyesület alapszabályát.

Igen szavazat: 18/20
Nem szavazat: 2/20
Tartózkodott: 0/20

6. A módosított alapszabály értelmében a továbbiakban csak a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal, míg a társult tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének a módosított alapszabály értelmében így 19 szavazati joggal rendelkező rendes tagja van, ebből jelen van 14. A levezető elnök megállapította, hogy az egyesület új alapszabálya értelmében jelen lévő rendes tagok számának megfelelően a közgyűlés az új alapszabály szerint is határozatképes.

7. E napirendi pont keretein belül felvételét kérte a Szervezetbe a Berzsenyi Rádió, a Fúzió Rádió, illetve társult tagból rendes taggá való átminősítését kérte az Eper Rádió, a Zsebrádió és a Syrius Rádió. Mindannyian röviden bemutatkoztak, bemutatták a szervezeteiket, és elmondták a rádiózással kapcsolatos terveiket.

2/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át az Eper Rádiót.

Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

3/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Zsebrádiót.

Igen szavazat: 15/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 0/15

4/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Syrius Rádiót.

Igen szavazat: 16/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodott: 0/16

5/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással felvette társult tagjai közé a szombathelyi Berzsenyi Rádiót.

Igen szavazat: 17/17
Nem szavazat: 0/17
Tartózkodott: 0/17

6/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete felvette társult tagjai közé a budapesti Napszél Egyesületet.

Igen szavazat: 15/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 1/17

8. E napirendi pont keretein belül a közgyűlés az ügyvivők megválasztásával foglalkozott. Levezető elnöknek e napirendi pont erejéig a közgyűlés egyhangú szavazással Peták Pétert választotta meg. Peták Péter az ügyvivőválasztást előkészítő bizottság nevében elmondta, hogy több személyre érkezett jelölés, de az alapszabály értelmében közülük csak hárman tölthetik be ezt a pozíciót. Peták Péter ezután felkérte a jelenlévőket, hogy ha van javaslatuk egyéb személy jelölésére, akkor terjesszék azt elő. Élénk vita alakult ki az ügyben, hogy a közgyűlés válasszon-e most ügyvivőket vagy hosszabbítsa meg a jelenlegi ügyvivők mandátumát a következő közgyűlésig. A közgyűlés végül úgy határozott, hogy mivel új jelölés nem érkezett - és az egyik eddigi ügyvivő, Weyer Balázs azt jelezte, hogy nem kíván a továbbiakban ügyvivő lenni -, ezért szavazásra bocsátja a három jelöltet. A közgyűlés először Péterfi Ferencről szavazott, és 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással, nulla ellenszavazattal ügyvivővé választotta.

7/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ügyvivővé választotta Péterfi Ferencet.

Igen szavazat: 15/17
Nem szavazat: 0/17
Tartózkodott: 2/17

A közgyűlés másodszor Giczey Péterről szavazott, és 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással, nulla ellenszavazattal ügyvivővé választotta.

8/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ügyvivővé választotta Giczey Pétert.

Igen szavazat: 15/17
Nem szavazat: 0/17
Tartózkodott: 2/17

A közgyűlés harmadszor Bakos Gergelyről szavazott, és 12 igen szavazattal, 5 tartózkodással, nulla ellenszavazattal ügyvivővé választotta.

9/2004. október 19. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ügyvivővé választotta Bakos Gergelyt.

Igen szavazat: 12/17
Nem szavazat: 0/17
Tartózkodott: 5/17

Levezető elnök megállapította, hogy mindhárom ügyvivő megválasztása megfelelt az alapszabály minősített többséget előíró szabályának.

9. E napirendi ponttól a közgyűlés egyhangú szavazással újra Péterfi Ferencet választotta meg levezető elnöknek. A közgyűlés személyi kérdésekkel foglalkozott, illetve azzal a konfliktussal, ami az egyesületen belül felmerült az elmúlt időszakban. Péterfi Ferenc kifejtette, hogy szükség van a szervezet rendes működésére. Ezután Cs. Kádár Péter osztotta meg álláspontját a közgyűléssel. A szervezet tagsága ezután megvitatta az egyesület e-mail listáján a legutóbbi időben történteket. Hosszas vita alakult ki a tagok között a helyzet megoldásával kapcsolatosan. A vita végén Cs. Kádár Péter vállalta, hogy abbahagyja a személyeskedést; nem szól többé a szervezet levelezőlistájához, hiszen szerinte nem kap választ a kérdéseire, és ezért ez szerinte úgyis értelmetlen; nem kelti az egyesület rossz hírét kifele; és nem akadályozza meg a volt Fiksz Rádiósok elhelyezkedését más rádióknál, amennyiben az a Fiksz Rádió érdekeit nem sérti. Sárrfy László javasolta, hogy ez a jegyzőkönyvbe is kerüljön bele, amit az érintett elfogadott.

10. Az egyebek elnevezésű napirendi pont keretein belül a már határozatképtelen közgyűlés több kérdést is megvitatott. Felmerült egy közösségi rádiós díj alapításának ötlete, amire a közgyűlés – határozatképesség híján – csupán felkérte Hargitai Henriket, hogy készítsen el egy vázlatot a díj kiírásával kapcsolatosan. Az érintett a felkérést elfogadta. Felmerült a nyáron már egyszer e-mailben szétküldött, ám akkor kevesek által visszaküldött adatszolgáltatási levél újra szétküldésének ötlete, és ez alapján egy adatbázis létrehozása. A tagok úgy határoztak, hogy újra szétküldik ezeket a kérdőíveket. A tagok megvitatták a Szervezet tárgyalásait a különböző jogvédő szervezetekkel. A Kábel Rádiós Balogh János elmondott pár ötletet a különböző adásvezérlő és playlist készítő programokkal kapcsolatosan, és vállalta, hogy ezeket az e-mail listára is elküldi. Felmerült, hogy a szervezet pár tagja szívesen venne részt a Magyar Rádió különböző képzésein. Ezügyben a közgyűlés felkérte Cs. Kádár Pétert és dr. Gosztonyi Gergelyt, hogy próbálják körüljárni a kérdést. Nagy Attila felvetetette, hogy szívesen elküld a szervezetnek egy önkéntesek foglalkoztatásáról szóló szerződéstervezetet, amit mindenki nagy örömmel fogadott, és felkérték Nagy Attilát, hogy ezt minél előbb tegye meg. Felmerült egy lista összeállításának ötlete, ahol a tagszervezetek a náluk feleslegessé vált eszközöket gyűjtenék abban a reményben, hogy azokat esetleg más tagszervezet használni tudja a későbbiekben. A közgyűlés felkérte dr. Gosztonyi Gergelyt, hogy készítsen el egy ilyen listát, és küldje azt körbe e-mailben.

11. A határozatképtelenség miatt több napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2004. október 20.