Jegyzőkönyv 2005. május 18.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 2005. május 18-i közgyűléséről

Helyszín: 1066, Budapest, Ó utca 11. I/6. Résztvevők: Lásd a mellékelt íven (első melléklet)

1. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Péterfi Ferenc ügyvivőt, jegyzőkönyvvezetőnek Bakos Gergely irodavezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Sülyi Pétert és Liling Tamást.

2. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

3. Péterfi Ferenc röviden bemutatta az előzetesen kiküldött tervezett napirendi pontokat, amivel a tagság egyetértett.

4. A közgyűlés a napirendi pontokat 11 igen szavazattal elfogadta.

5. E napirendi pont keretein belül társult tagból rendes taggá való átminősítését kérte a Berzsenyi Rádió, a Puszta Rádió, a Fúzió Rádió, a Hobby Rádió, az Origó Rádió és a Rádió Gilvánfa. Mindannyian röviden bemutatkoztak, bemutatták a szervezeteiket, és elmondták a rádiózással kapcsolatos terveiket.

1/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Puszta Rádiót.
Igen szavazat: 11/11
Nem szavazat: 0/11
Tartózkodott: 0/11

2/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Fúzió Rádiót.
Igen szavazat: 11/12
Nem szavazat: 1/12
Tartózkodott: 0/12

Kiss Kálmán, a Fiksz Egyesület vezetője kifogásolta a Fúzió Rádió tagságát, ezért szavazott nemmel.

3/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Hobby Rádiót.
Igen szavazat: 13/13
Nem szavazat: 0/13
Tartózkodott: 0/13

4/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Origó Rádiót.
Igen szavazat: 14/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 0/14

5/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Berzsenyi Rádiót.
Igen szavazat: 14/15
Nem szavazat: 0/15
Tartózkodott: 1/15

6/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete egyhangú szavazással társult tagból rendes taggá minősítette át a Rádió Gilvánfát.
Igen szavazat: 16/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodott: 0/16

6. Ebben a napirendi pontban Kalmár Gabriella és Kádár Péter arra hivatkozva, hogy az alapszabály még nincs módosítva, tehát az előző van érvényben, a társult tagból rendes taggá minősítését kérte, amit a közgyűlés nem fogadott el, arra hivatkozva, hogy a 2004 október 19-én elfogadott alapszabály van érvényben.

7. Ebben a napirendi pontban a közgyűlés szavazott a 2003-as közhasznúsági jelentés elfogadásáról azzal a kitétellel, hogy a szervezet könyvelője 2005 június 30-ig végezze el a megfelelő változtatásokat a kimutatásban.

7/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elfogadta a Szervezet 2003. évre szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját.

Igen szavazat: 15/16
Nem szavazat: 1/16
Tartózkodott: 0/16

8. Ebben a napirendi pontban a közgyűlés megvitatta, majd tudomásul vette a felügyelő bizottság jelentését

9. Ebben a napirendi pontban Péterfi Ferenc beszámolt arról, hogy az ügyvivői testület elfogadta a Szervezet Számviteli Politikáját.

10. Ebben a napirendi pontban a közgyűlés a 2004-es közhasznúsági jelentést vitatta meg. Kádár Péter felvetette, hogy a felügyelő bizottság törvényessége nem állapítható meg, ezért a közhasznúsági jelentésről sem dönthet a közgyűlés. Péterfi Ferenc szavazásra bocsátotta a kérdést és a közgyűlés Kiss Kálmán egy igen szavazatával, és a többiek nemleges szavazatával úgy döntött, hogy szavaz a 2004-es közhasznúsági jelentésről.

8/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elfogadta a Szervezet 2004. évre szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját.

Igen szavazat: 14/16
Nem szavazat: 1/16
Tartózkodott: 1/16

11. A közgyűlés megvitatta a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának 2005. április 26.-i keltezésű levelét (hivatkozási szám: T.40.033/2005/6-III.), amelyben dr. Szabados Zsuzsanna osztályvezető ügyész elvi óvást jelent be a közgyűlés 3/2003. október 06. számú határozata ellen, ám a határozathozatal óta eltelt időre figyelemmel a közgyűlési határozat hatályát érintő intézkedést nem tart indokoltnak.

Igen szavazat: 16/16
Nem szavazat: 0/16
Tartózkodott: 0/16

9/2005. május 18. számú határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlése – 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett - megállapítja, hogy az ügyészség elvi óvásával egyetért, és a közgyűlés a 3/2003. október 6. számú határozatának meghozatalakor törvénysértést követett el az ügyvivők megválasztásáról szóló minősített többség figyelembe nem vételével. A közgyűlés ugyanakkor a határozathozatal óta eltelt időre figyelemmel semmilyen egyéb intézkedést nem tart indokoltnak.

(megérkezett dr. Molnár Péter, és ezzel 17-re nőtt a szavazók száma)

12. Ebben a pontban a közgyűlés az alapszabály módosításával foglalkozott. Péterfi Ferenc bemutatta a tervezett alapszabályt, és ismertette a módosítás részleteit. A közgyűlés ezután pontról pontra megvitatta a módosítást és minden pontról szavazott. A közgyűlés az alapszabály első pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály harmadik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály negyedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály ötödik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hatodik pontjának elejét a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hatodik pontjának végét a felmerült módosításokkal együtt 16 igen szavazattal, nulla tartózkodással, 1 ellenszavazattal (dr. Molnár Péter) elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hetedik pontjának közepét a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály hetedik pontjának végét a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály kilencedik pontjának elejét a felmerült módosításokkal együtt 15 igen szavazattal, nulla tartózkodással, 2 ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály kilencedik pontjának végét a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizedik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta. A közgyűlés az alapszabály tizenharmadik pontját a felmerült módosításokkal együtt 17 igen szavazattal, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal elfogadta.

A teljes módosított alapszabályt (második melléklet) a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 ellenében (Kiss Kálmán), nulla tartózkodás mellett megszavazta.

10/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete módosította az egyesület alapszabályát.

Igen szavazat: 16/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 0/17

13. A közgyűlés megvitatta a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának 2005. április 26.-i keltezésű levelét (hivatkozási szám: T.40.033/2005/6-II.), amelyben dr. Szabados Zsuzsanna osztályvezető ügyész a szervezet által benyújtott iratokat nem találta elégségesnek a kiemelten közhasznú minősítéshez („A vizsgálat az egyesület megismert tevékenységének közhasznúságát nem vitatja, ugyanakkor a kiemelkedően közhasznú tevékenység nem volt megállapítható”). A közgyűlés ezt elfogadta, és meghatalmazta az ügyvivőket, hogy 60 napon belül kérjék az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba való átsorolást.

11/2005. május 18. számú határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének közgyűlése – 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – meghatalmazta az ügyvivőket, hogy a Khtv. 22. § (4) bekezdése alapján 60 napon belül kérje az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba sorolást.

Igen szavazat: 17/17
Nem szavazat: 0/17
Tartózkodott: 0/17

14. E napirendi pont keretein belül a közgyűlés az ügyvivők megválasztásával foglalkozott. Bakos Gergely korábban, Péterfi Ferenc a közgyűlésen mondott le az ügyvivői szerepkörről, Giczey Péter nem jelezte az ilyen irányú szándékát. Levezető elnöknek e napirendi pont erejéig a közgyűlés egyhangú szavazással Giczey Pétert választotta meg. Giczey Péter elmondta, hogy több személyre érkezett jelölés, de az alapszabály értelmében közülük csak ketten tölthetik be ezt a pozíciót. Nagy Attila, Sülyi Péter és Pap Tibor közül kellett kettőt megszavaznia a közgyűlésnek. A közgyűlés először Sülyi Péterről szavazott, és 16 igen szavazattal, nulla tartózkodással, 1 ellenszavazattal ügyvivővé választotta.

12/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete minősített többséggel ügyvivővé választotta Sülyi Pétert.

Igen szavazat: 16/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 0/17

A közgyűlés másodszor Nagy Attiláról szavazott, és 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal ügyvivővé választotta.

13/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete minősített többséggel ügyvivővé választotta Nagy Attilát.

Igen szavazat: 14/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 2/17

A közgyűlés harmadszor Pap Tiborról szavazott, és 3 igen szavazattal, 10 tartózkodással, 4 ellenszavazattal nem választotta ügyvivővé.

14/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete nem választotta ügyvivővé Pap Tibort.

Igen szavazat: 3/17
Nem szavazat: 4/17
Tartózkodott: 10/17

Levezető elnök megállapította, hogy mindkét ügyvivő megválasztása megfelelt az alapszabály minősített többséget előíró szabályának.

15. E napirendi pontban a közgyűlés Sülyi Péter helyére választott felügyelő bizottsági tagot, melyre a tagság Peták Pétert és Kalmár Gabriellát javasolta. Kalmár Gabriellát 1 igen szavazattal, 16 nem szavazattal, nulla tartózkodással nem választotta meg a közgyűlés. Peták Pétert 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Kalmár Gabriella), nulla tartózkodással felügyelő bizottsági taggá választotta a közgyűlés.

15/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete felügyelő bizottsági taggá választotta Peták Pétert.

Igen szavazat: 16/17
Nem szavazat: 1/17
Tartózkodott: 0/17

16. E napirendi pontban a közgyűlés személyi kérdésekkel foglalkozott, illetve azzal a konfliktussal, ami az egyesületen belül felmerült az elmúlt időszakban. Péterfi Ferenc a joggal való visszaélésre hivatkozott, Kádár Péter ezt azzal cáfolta, hogy az ügyészség az ő igazát támasztja alá. Péterfi Ferenc elmondta, hogy ő a harmadik ember, aki lemond a szervezet valamilyen posztjáról a Fiksz rádió képviselőinek modortalan viselkedése miatt. Kovács Ágota véleménye, hogy Kádár Péter olyan, mint Pistike az óvodában, akivel nem játszanak a társai. A közgyűlés hosszasan vitatta a „Ne lehessen a gazembereké az éter” elnevezésű, a Fiksz rádió által indított kampányt, amelynek sikerét a Fiksz rádió az ORTT-nél tett látogatással, és az elnök helyeslő véleményével indokolja. Ezek után a felháborodott közgyűlés határozati javaslattal élt, amiben 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Kiss Kálmán), nulla tartózkodással elítéli a Fiksz rádió „Ne lehessen gazembereké az éter” kampányát és elhatárolódik attól.

16/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elítéli a Fiksz rádió „Ne lehessen gazembereké az éter” kampányát, és elhatárolódik attól.

Igen szavazat: 13/14
Nem szavazat: 1/14
Tartózkodott: 0/14

17. E napirendi pontban a közgyűlés megvitatta a 2005-ös munkatervet és költségvetést, amit 13 igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

17/2005. május 18. sz. határozat: A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elfogadta a 2005. évi munkatervet és költségvetést.

Igen szavazat: 13/14
Nem szavazat: 0/14
Tartózkodott: 1/14

11. A közgyűlés a tervezett napirendi pontokat megvitatta, a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2005. május 19.