Jegyzőkönyv 1995. szeptember 2.

Jegyzőkönyv

Felvéve: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete közgyűlésén, 1995. szeptember 2-án, a VI. ker. Ó u. 11. alatt

Jelen vannak a társadalmi szervezet tagjai:

Halász János Mácsány Lajosné
Turi Béla Melis andrás
Králik Miklós Dr. Sárffy László
Bajomi Lázár Péter Lakatos Gergely
Molnár Balázs Horváth Margit
Thuróczy Gergely Cs. Kádár Péter
Halics Attila Halicsné Jenei Zsuzsa
Csató Judit Mircz Nárcisz
Tímár János Péterfi Ferenc
Simó György Lázár Guy
László G. Gerzson Kende Ágnes

I.

A jelenlévők megállapítják a közgyűlés napirendi pontjait. Ezek a következők:

Az Ó utcai lakás bebútorozása
A Szervezet pénzének banki lekötése
Pénzfelvételi jog személyének kijelölése Lázár Guy mellett
Közösségi rádiózás ismérveinek kidolgozása
A Sziget '95-ön történt konfliktus megvitatása
Esztergom Rádió tagsági kérelmének megvitatása
A kuratórium feladatkörének és lehetőségeinek megvitatása
Rádiós berendezés vásárlása

II.

A szervezet tagjai a napirendi pontok megtárgyalása után egyangúan a következő határozatokat hozzák egyhangúan:

1/1995.09.02. számú határozat:
Az Ó utcai lakást 200.000 forint értékig lehet bebútorozni.

2/1995.09.02. számú határozat:
A Szervezet pénzét kétszer 5 millió forint, ötször 1 millió forint és négyszer 500 ezer forint formájában kell lekötni.

3/1995.09.02. számú határozat:
Pénzfelvételi joggal Lázár Guy mellett dr. Sárffy Lászlót ruházza fel a közgyűlés.

4/1995.09.02. számú határozat:
A Berettyó Rádió és a Szubjektív Rádió közötti vita kapcsán négytagú bizottságot állít fel a közgyűlés, amely 30 napon belül nyilatkozatot dolgoz ki a közösségi rádiózás ismérveiről. A tagrádiók a nyilatkozat aláírásával erősítik meg tagságukat. A bizottság tagjai: Lázár Guy, Csató Judit, Péterfi Ferenc és Simó György.

5/1995.09.02. számú határozat:
A Sziget'95-ön történt rádiós konfliktusok kivizsgálására háromtagú bizottságot hoz létre a közgyűlés, melynek tagjai: Tímár János, Simó György és Péterfi Ferenc. A bizottságnak három héten belül kell jelentést tennie.

6/1995.09.02. számú határozat:
Az Eszergom Rádiót a közgyűlés felvette tagjává választotta.

7/1995.09.02. számú határozat:
A kuratórium döntéseit a közgyűlés nem bírálhatja felül. a következő pályázat határideje szeptember 30-a. A kuratórium a rendelkezésre álló 17 millió forintból 10 millió forintot oszthat szét.

8/1995.09.02. számú határozat:
A szervezet a 10 milliós keretből maximum 2 millió forintért vásárol egy rádiós (stúdió- és adó-) berendezést, amelyet a szabad rádiózás iránt érdeklődők, illetve kezdő vagy bajban lévő rádiósok használhatnak.

k.m.f.