Jegyzőkönyv 1996. október 12.

Jegyzőkönyv a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének
1996. október 12-én (szombat) 11.00 órakor, Budapesten tartott közgyűléséről

Jelen voltak:

1. Rátz Albert Szombathelyi Közösségi Rádió (SZÓKÖZ)
2. Mihályfi Tivadar Szombathelyi Közösségi Rádió (SZÓKÖZ)
3. Valiczkó Éva Szombathelyi Közösségi Rádió (SZÓKÖZ)
4. Bódics Márta Szombathelyi Közösségi Rádió (SZÓKÖZ)
5. Halics Attila Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
6. Molnár Balázs Publikum Rádió, Pécs
7. Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
8. Lakatos Gergely Szajkó Rádió, Budapest
9. Bágyi Balázs Szajkó Rádió, Budapest
10. Hargitai Henrik FIKSZ Rádió, "Pesti Éter", Budapest
11. Domonkos Csaba Civil Rádió, Budapest
12. Pósfay Péter Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Szombathely
13. Thuróczy Gergely FIKSZ Rádió, SZARÁMASZER
14. Simó György Tilos Rádió, Budapest
15. Péterfi Ferenc Civil Rádió, Budapest
16. Sárffy László Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest

NAPIREND - elővezeti Péterfi Ferenc, a SZARÁMASZER ügyvezetője:
1. A szabad rádiók helyzetének megbeszélése.
2. A Szervezet Gazdasági helyzete.
3. A PHARE-pályázat.
4. A Szervezet kuratóriumának felfrissítése.
5. Egyebek.

Cs. Kádár Péter: 2 rádiós konferencia is lesz a közeljövőben, amelyeken érdemes lenne a Szervezetnek lobbyzni.

Simó György: A nagy PHARE-pályázatot csak úgy lehet és érdemes megírni, ha a Szervezet egésze lép föl ezügyben.

Péterfi Ferenc: Először is szóljunk magáról a Szervezetről. Kende Ágnes helyett most már Thuróczy Gergely az irodavezető. Folynak a Szervezet adminisztratív dolgai, gondolkodunk a lakás hasznosításán, van egy ideiglenes albérlőnk.
Az összes pénzt lekötöttük, amink csak van, mintegy 10 millót. Márciusban 12,5 millió forint volt a Szervezet számláján, abból azóta 2 induló rádióra, ill. egyéb kiadások fedezésére mintegy 4 milliót költöttünk, közben jöttek kamatok - így jön ki a jelenlegi 10 milló.

Cs. Kádár Péter: Azon kellene elgondolkodni, hogy kell-e egyáltalán a Szervezetnek egy ekkora lakás iroda céljára.

Lakatos Gergely: A Szajló Rádió most szerzett egy nagy alapterületű komplexumot, ahol - ha úgy adódik - a Szervezet is helyet kaphatna.

Simó György: Ki lehetne adni nem piaci alapon is a lakást, ha másképp nem megy - barátoknak, féláron, van is már jelentkező (Titanic Fesztivál). De semmiképp sem kellene egyelőre aladni.

Halics Attila: Inkább mégiscsak el kellene adni a lakást.

Sárffy László: Előbb várjuk meg, az AMARC ide telepíti-e az irodáját, ahogy erről előbb is szó volt.
Simó György: Mindenekelőtt becsültessük föl a lakás értékét.
Péterfi Ferenc: Hirdessük meg még egyszer kiadásra a lakást. Legjobb lenne persz, ha az 1. AMARC bérelné ki, ha ez nem megy, akkor 2. részlegesen adjuk ki, ha ez sem lahetséges, akkor 3. az egészet adjuk ki, s végsőesetben 4. adjuk el.

Sárffy László: És bánjunk csínján a baráti szervezetekkel, akik települnének.
Thuróczy Gergely: Annál is inkább, mivel elvben már be van ide jelentve valaki (Köz-hely Egyesület), s abból sincs semmi hasznunk.

Halics Attila: A Berettyó Rádió helyzete (írásos anyag nincs): 1993. szeptember 22-én szólalt meg először az éterben, 1995. május 3-a óta van állandó sugárzási engedélye, a Derecske Rádióval megosztott frekvencián (ők 1996. március 25-én indultak), a Berettyó 21 órát, a Derecske 3 órát ad naponta. A két rádió jól megvan egymással. 2 másik cég is átveszi a Berettyó műsorát: a szeghalmi Sárrét Rádió, valamint Debrecenben az Alföld Televízió is átveszi kábelhálózatára. Az egész rádiót hatan viszik gyakorlatilag, mindegyikük kap fizetést. A reklám mennyisége óránként 3 perc alatt van. A BBC-vel, a Deutsche Wellével van szerződésük, átveszik az ő műsorukat. Rövid műsorokat készítenek, vlamint folyamatos magazinműsorokat, az utóbbi időben a szórakoztatás felé mozdult el a tendencia, szélesebb közönségréteghez szólnak. Helyet kapnak a helyi hírek is. Az anyagiakat illetően: eltartják magukat, kisebbfajta technikai fejlesztésre is van mód. Szponzorált műsor nincs.

Molnár Balázs: Miben különbözik a Berettyó egy kereskedelmi rádiótól?

Halics Attila: Nem csak zene szól, henem vannak hírek, műsorok is.

Bódics Márta: Június 15-től 3 műsorkészítő van a Közösségi Rádióban - ezért szerény tiszteletdíj is jár, plusz önkéntes rádiósok. Naponta 3 órányi adás van, van külön szerkesztő, rovatvezető. Problémák: elsősorban anyagi természetűek. Van reklám is, pályázgatnak, mégsem elég a pénz. Óriási hátrány a keleti URH, jó lenne e mellett egy nyugati frekvencia is. A műsorokról: kultúra, vallás, közélet, gazdaság - ahogy az egy polgárvároshoz illik, a bulvártémákat kerülik. A többi az írásos anyagban.

Molnár Balázs: A pécsi Publikum Rádió (melyről van írásos ismertető is) naponta 6 órát ad, 18-24-ig, elég nagy vételkörzettel. Megosztott frekvencián sugároz, egy kereskedelmi adóval (Fordan-Zengő). Az "Esti Pécs" programlap jóvoltából (melynek a rádió ez egyik kiadója) nőtt a hallgatottság, valamint szerény bevételekre is szert tettek. Volt egy közvéleménykutatás is - az utca embereinek negyede, az egyetemistáknak mintegy fele tud a rádióról, benne van a köztudatban. Szeretne napi 24 órában adni. Főleg egyetemisták csinálják a műsorokat, valaha egyetemi rádiónak indult, most nem az, de szeretne visszamenni a JPTE kebelére. 30-40 önkéntes mellett mintegy 4, szerényen fizetett alkalmazott is van, de a költségtérítés mindenkinek kijár. Nyílt rádió továbbra is - a színvonal a fő. Semmi kommersz. Egy kicsit beleártódtak a helyi politikába is - ennek következtében vannak rosszakarók. Minimális reklám van, ill. a műsoridő egy részét eladják, és a szokványos reklámok nagy többségét visszautasítják, főleg kulturális programokat hirdet a rádió. Anyagiak: eltartja magát a cég, szerény fejlesztésre is van lehetőség. A Szervezettől erősebb propagandát vár el.

Cs. Kádár Péter: A FIKSZ Rádió nagy tanulsága, hogy rádiózni jó, csak egyre nehezebb, főleg pénz nélkül. A lelkesedésből rádiózó sértődékenyek, nehéz megszüntetni a kevésbé jó műsorokat. A Műszaki Egyetem a stúdióhelyiségért cserébe 2 óra műsoridőt kapott. A FIKSZ sajtója egész jó. Viszont az ORTT nem vesz tudomást a harmadik típusú rádiózásról, sem senki más. Próbálkozott a FIKSZ külső anyagiak szerzésével, de a FIKSZtivál c. rendezvény megbukott. A pályázatokon ezévben eddig mintegy 180 000 Ft-ot sikerült nyerni, ami már el is lett költve. Ettől eltekintve jó a hangulat, sok a buli. Ránk jár a rúd - mármint a pályázati összegek elnyerését illetően. Nincs reklám a FIKSZ-ben, csak társadalmi célú, azaz programismertetés. Sok az igényes zene: jazz, blues, alternatív rock, komolyzene, liturgia, népzene, világzene.

Lakatos Gergely: A Szajkó Rádió egyelőre nem működik, de nem is olvadt bele a szentendrei Duna Rádióba, noha készített ott műsorokat. A Duna közszolgálatiból egyik pillanatról a másikra kereskedelmi lett. A Szajkó most szeretne önállóan megszólalni, egyelőre ideiglenesen, de persze önálló frekvencia kellene. Más rádiókkal (pl. Sárrét) is együttműködget. A Szajkó jelenlegi fővédnöke Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere. 1996. december 1-31 között rádiózott volna ideiglenesen, de ez - engedély híján - most ugrani látszik.

Simó György: A Tilos Rádió nyáron majdnem leállt, műsorvezető-hiány következtében. Az ügyvivők fizetést kapnak, amire több team is pályázhat. Van már állandó, fizetett technikus is. El kell ismerni, hogy szervezetlen egy cég a Tilos, kevés a külső (sajtó, pénzforrások stb.) kapcsolata. Újfajta pénzszerzési módon törik a fejüket, ez az ú. n. maraton: az adást felfüggesztve folyamatos pénzkérés - a hallgatók arról való meggyőzése, hogy fontos a cél, és érdemes rá áldozni. A támogató bulik nem nagyon jöttek be - a hallgatók inkább otthon maradnak, s nem jönnek el. Az esti zenei sáv után éjszaka a divatos acid-zene megy, reggel beszélgetős műsorok vannak, a cél: véleményrádióvá tenni ilyenkor a Tilost, hogy a hallgató bármit elmondhasson. Össze kellene jönni a frekvenciatársakkal, jóba' lenni a Civillel és a FIKSZ-szel. Mindhárom pesti szabad rádiónak napi 24 órát!

Cs. Kádár Péter: Nagy veszély leselkedik ránk - a kereskedelmiek non-profitként is bejelentkezhetnek majd az új frekvenciapályázatban, hisz úgysem tudnak óránként 3 percnél több reklámot szerezni.

Simó György: Jó lenne oly szabályozás, hogy 2 kereskedelmi rádió után 1 szabad rádó jár ki. Nem kedvez nekünk a Médiatörvény. Át kell állni a külső finanszírozásra, vállalkozni kell - modellértékű a pécsi Publikum. A Tilosban nincs sem reklám, sem szponzorált adás - lehetne, de nem is akarja. Jó lenne fölkerülni az internetre.

Molnár Balázs: Minden rádiónak önálló arculat kell - ebben a Tilos jár az élen.

Cs. Kádár Péter: Előreláthatólag a közeljövőben nem lesz non-profit törvény, de elvben lehet az jövedelemadók 1%-át kulturális célra fordítani: ezt kellene megcsípni, ki kellene kényszeríteni ennek keresztülvitelét a törvényhozástól.

Péterfi Ferenc: A Civil Rádióban kétféle műsor van: a) állandó műsorok, b) szabadidő-kitöltés, zenélgetés. Nagy küzdelmek zajlanak - leginkább önmagukkal. Mintegy 100 ember dolgozik a Civilben, részben állandóan, részben alkalmanként. Nyáron voltak komplikációk a folyamatos adásmenettel. 2 polgári szolgálatos van, valamint egy alkalmazott, szolíd javadalmazásért. A technika kezd lefáradni, lazul a belső fegyelem, nehéz a gazdasági helyzet is - volt reklám is, de már alig van.
A Szervezeten belüli nagyobb pénzosztást föl kellene függeszteni, tartalékolni a közelgő nehéz időkre. Az egy frekvencián lévőknek nem kellene egymást marni.

Péterfi Ferenc: Ki mit vár el a Szervezettől?

Cs. Kádár Péter: Esetenként nem ártana közösen pályázni, a Szervezet részvételével is.

Molnár Balázs: Mi lesz, ha elhal a szabad rádiózás? Akkor kalózkodni fogunk?

Lakatos Gergely: A Szabad rádiózást sértik az ORTT-döntések, a Szervezetnek lobbyznia kellene az ORTT-nél.

Bódics Márta: Pénzt és információkat kérnek a Szervezettől, nagy pályázatokat kellene közösen írni. Tagrádiókat hatékonyabban kellene képviselni.

Péterfi Ferenc: Ki mit tenne a Szervezet érdekében?

Simó György: A Szervezet hatékony képviselete nem megy félkézzel, az ügy kifulladni látszik, hát meg kell fizetni a hatékony munkát.
Cs. Kádár Péter: Az Általános Pályázati Feltételek újabb kíírása alig változott, hiába volt a nyári mgehallgatáson tett sok módosító javaslat.

Péterfi Ferenc: Mindenki a maga közelében tegyen az ügy érdekében: rá kell járni a helyi képviselők nyakára stb.

Simó György: Ha meghalunk, akkor csak magunkra vethetünk. Megfelelő személyeknek kell a megfelelő dolgokat a fülükbe rágni.

Péterfi Ferenc: A Közgyűlésre el nem jött rádiókról: Derecske működik, helyi ügyekkel foglalkozik. A debreceni Szól A Rádió klasszikusan közösségi rádió, erős csapatuk van, mindkettőjüktől kaptunk részletes leírást. Az Esztergom ideiglenesen leállt, de most feléledni látszik.
Sárffy László: Ideje lenne elkészíteni az elszámolásokat: mely rádió mennyivel tartozik, a kapott pénzt mire fordította stb. Az Ügyészség nemsokára úgyis minden egyesületet ellenőrizni fog, már csak ezért is rendbe kellene tenni az adminisztrációt.

Pósfay Péter: Az ügyészségi vizsgálat nem is olyan kellemetlen, sőt - tippeket ad a hiánypótlást illetően.
Sárffy László: 2-3 fős bizottságot kellen kinevezni, amely ellenőrizné és rendbetenné s Szervezet ügyeit.

Pósfay Péter: Sárffy László, Cs. Kádár Péter és Thuróczy Gergely segéderő mellett elvállalta a megbízatást.

Péterfi Ferenc: A Szervezet kuratóriumát fel kellene frissíteni. Az eddigi tagokat megkérdezni, hogy vállalják-e tovább. Számba jöhető új személyek: Ferenczi Imre technikai szakember, fölkérjük. Miszlivecz Ferenc szociológus, ő vállalná. Jónás István: a Magyar Rádióban dolgozik, civil szférában járatos, ő is vállalná.

Egyhangú Döntés: A javaslat elfogadva.

Simó György: Kérjüklk föl őket, hisz sok dolguk úgysem lesz - a nagy pénzosztást most úgyis befagyasztotta a Szervezet.

Péterfi Ferenc: Profiltisztításra utalt a derecskeiek levele, javasolják: tisztázni kellene végre, hogy melyik rádió valóban közösségi? Azt ajánlom, a jelenlegi tagokat ne firtassuk, de ajövőben óvatosabban járjunk el a jelentkezők fölvétele esetén. A Helyi Rádiók Országos Egyesületében és a SZARÁMASZER-ben is benne lévő rádiók kettős tagsága összeférhető. Ha pénzosztás lesz, ott preferáljuk inkább a valóban non-profit jellegű rádiókat.

Simó György: A nagy PHARE-pályázat megírására van két hét - az írásos tervezet mellékelve. Elvben meg lehet írni, de akkor föl kell venni az AMARC-kal a kapcsolatot. Akár 30 millió Ft-nyi összeget is érdemes lenne megpályázni, s nem csak rádiós célra: internet, konferenciák rendezése, havi kiadványok, frekvenciatérkép elkészítése stb. Ő most épp szakdolgozatot ír, de Csejdy Andrással - aki most megy az AMARC koppenhágai konferenciájára - közösen 50 000 Ft-ért elvállalja a pályázat elkészítését.

Egyhangú Döntés: Simóék kapjanak 50 000-et (számláért cserébe), 1996. okt. 31-ig meg kell lennie az anyagnak.

Cs. Kádár Péter: A 3 pesti rádiót föl kellene tenni az internetre - a Műegyetem jóvoltából erre elvben idővel van ingyenes lehetőség, a FIKSZ stúdiójából.

Lakatos Gergely: A Szajkó Rádió 1995-ben a Szervezettől csak az odaígért támogatás felét kapta meg, most kéri a másik felét. Nem indult be ugyan önálló adóként a Szajkó, sőt, jelenleg a Duna Rádióban sem csinál adást, de megrendelt egy stúdióberendezést, amit most ki kell fizetni. A Szajkó Rádió Egyesületnek van 254 tagja, 50 fős akemény mag, alig várják, hogy rádiózhassanak - ezért is kellene a pénz, az ideiglenes működésre kellene a megítélt támogatás másik fele, mintegy 435 000 Ft.

Péterfi Ferenc: A Szervezet kuratóriumának akkori döntésére hivatkozva nem utalja ki a pénzt, mivel nincs állandó működési garancia: nincs rádióengedély. Határozat: a problémát a háromtagú vezetőség meg fogja vitatni, és saját hatáskörében dönt a "Szajkó-affér" megoldásáról.

Péterfi Ferenc Thuróczy Gergely
ügyvezető jegyzőkönyvvezető

Budapest, 1996. november 19.