Jegyzőkönyv 1996. december 6-7.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének 1996. december 6-7-én Debrecenben tartott kihelyezett közgyűlésének jegyzőkönyve

1996. december 6. - Gondola Hotel

Jelen voltak:
Péterfi Ferenc Civil Rádió, Budapest; Szarámaszer
Simó György Tilos Rádió, Budapest; Szarámaszer
Kishonti István Szarámaszer, Oktopus, Budapest
Vincze Béla Szóla Rádió, Debrecen
Giczey Péter Szóla Rádió, Debrecen
Havasi Bertalan Publikum Rádió, Pécs
Hodnik Ákos Publikum Rádió, Pécs
Thuróczy Gergely Szarámaszer, FIKSZ Rádió, Budapest
Pákay Viktória Civil Rádió, Budapest
Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió, Budapest
Groskáné Piránszki Irén Szóla Rádió, Debrecen
Pósfay Péter Szarámaszer, Szombathely
Somogyi Béla Szóla Rádió, Debrecen
Halász János Rádió Derecske, Derecske

A 2. napon csatlakozott:

Mircz Nárcisz City Rádió, Debrecen
Halics Attila Berettyó Rádió, Berettyóújfalu
Szecskő Tamás Dió Rádió, Gyöngyöstarján
Bakos Ilona Dió Rádió, Gyöngyöstarján

Tervezett napirend:

1. Szabad rádiós képzés lehetőségei
2. Mitől közösségi egy rádió?
3. Szabad rádiós hírlevél alapítása
4. A Szervezet lakásának hasznosítása
5. Civil hírügynökség létrehozása (megbeszélése elmaradt)

Giczey Péter javasolta, hogy a több rádió által elnyert Phare-pályázat keretében előírt képzéseket vonjuk össze, s így hozzunk létre regionális szabad rádiós képzést.

Cs. Kádár Péter egyetért a javaslattal, annál is inkább, mivel így az arra kapott pénzeken lehetne spórolni. Idővel a nagy pénzek (Phare, DemNet) el fognak tűnni, így ideje lenne a Szervezetnek a saját lábára állni, vállalkozni kellene, vagy pedig képzéssel emelni saját magunk színvonalát.

Simó György szerint a Tilos nem érdekelt a képzésben.

Giczey Péter mindezek ellenére valóban szeretne képzéseket indítani, nem elég a lelkes önkéntesség, hisz a Magyar Rádió által nemrég tartott képzés is sok újdonsággal szolgált.

Péterfi Ferenc szerint a szabad rádiók közti közeledés elősegítésére speciális belső képzés kell. Ezenkívül műsorelemzések, civil szervezetek önmenedzselése stb. A kihelyezett, helyi képzés látszik alkalmas formának erre.

Halász János szerint a kistelepüléseken egész más a helyzet, mint Pesten, tanítani kellene a hírszerkesztést, a zenei szerkesztést, s erre konkrét összeget kellene áldozni.

Cs. Kádár Péter szerint a szabad rádiózás nem tanítható. Viszont kell egy alapszint, melyet mindenki teljesít, ennek hiánya kizáró ok lehetne a szabad rádiózásból, ui. pl. a FIKSZ-ben sem mindenki odavaló, de nehéz egy közösségből csak úgy kirúgni embereket. Egy minimális szakmai szint kellene, nem profik képzése.

Kishonti István szerint az Oktopus alaptanfolyama erre az alapképzésre szolgál.

Pósfay Péter szerint közösségi rádiós képzési csomagokat kellene összeállítani, s nem a profizmusból kiindulni. Pesten folyamatos képzés kellene, a mi gondolkodásmódunkat rendszeres találkozók során lehet továbbadni, ezt kellene terjeszteni a Szervezetnek, valamint a civil szféra önmenedzselését.

Simó György szerint az önkéntes-képzés nem fog menni, mindenki előbb a maga rádióját tegye rendbe.

Giczey Péter szerint viszont aki igényli a képzést, annak igenis legyen.

Thuróczy Gergely szerint vidéken alighanem más a helyzet, ki kell lépni a Budapest-központúságból.

Péterfi Ferenc szerint mindenki küldje el a képzés iránti igényét a Szervezethez.

Cs. Kádár Péter veszélyt lát a kereskedelmi rádiók úgymond közösségivé válásában: a Médiatörvény csak az 5% reklámidőben húzza meg a határt. A "ki a szabad rádió" meghatározására nem elég ez a kritérium, más is kellene, egy értékrend.

Péterfi Ferenc javaslatára a Szervezet visszaáll a havonkénti budapesti közgyűlés tartására, ez legközelebb február első szombatján esedékes.

Simó György szerint elengedhetetlen egy, a Szervezet belső használatára való hírújság alapítása. Bár az AMARC egy évig még biztos nem jön Kelet-Európába, de addig is napi kapcsolatban kellene állni velük, az EU felé jól tudnak lobbyzni, ill. sok olyan információjuk van, amelyre lehetne alapítani egy hírlevelet, melynek angolból fordítandó anyagaihoz segítséget nyújt.

Thuróczy Gergely elvállalja egy magyar alapú hírlevél szerkesztését, külföldit nem.

Péterfi Ferenc szerint a kettő nem zárja ki egymást.

Giczey Péter szerint is előbb a magyar hírekkel kellene kezdeni, aztán lehet terjeszkedni a külföld felé, az internetre stb.

Cs. Kádár Péter szerint ki kellene használni a homepage-lehetőséget is.

Kishonti István kibérelné az Oktopus Kép- és Hangtechnikai iskola számára a Szervezet lakásának egy részét.

Péterfi Ferenc szerint a lakásból legalább értékének inflálódását, azaz havi 60-70000 Ft-ot be kellene hozni, s mindenféleképp ott maradni helyben, legalább a cselédszobában.
Cs. Kádár Péter támogatja a Kishonti-féle javaslatot, mert ebben az esetben az Oktopus kedvezményesen támogatna bennünket, márpedig szabad rádiózásban jártas szakemberek képzésére égető szükség van.

Simó György szerint is meg kellene maradni a lakásban, ill. a non-profit Titanic Filmfesztivál odatelepedését vállalhatónak tartja.

Halász János röviden ismerteti a Debrecenben ill. annak környékén fogható rádiókat (City, Universum, Szóla, Hajdúság, Lady, Rádió 6, Keleti Főcsatorna, Derecske, Tandem, Berettyó), melyek egy része tagja a Szervezetnek, ám ennek ellenére kereskedelmi jellegűek. Ha a Derecskének önálló adója-antennája lenne, akkor a jelenlegi 3 óra helyett napi 12 órát sugározhatna.

Giczey Péter egy sztereó-kódert igényelne a Szervezettől, ui. ha december 31-ig nem szólalnak meg sztereóban, akkor elveszíthetik engedélyüket.

A Közgyűlésbe egy sajtótájékoztató ékelődött, melyen Péterfi Ferenc, Pósfay Péter, Simó György és Giczey Péter a helyi sajtónak nyilatkozott - erről az este a helyi tévében, ill. másnap a helyi lapban tudósítás jelent meg.

Este látogatás a Szóla Rádióban (adáson kívül), majd a City és Universum Rádiók összevont stúdiójában (működés közben).

1996. december 7.

Délelőtt látogatást tettünk a működés alatt álló Szóla Rádióban, sôt, egy kerekasztal-beszélgetés keretében többen megtárgyaltuk a szabad rádiózás jövőbeli esélyeit.

11 óra körül már Derecskén voltunk, a Jóléti Szolgálat Alapítvány vendéglátását élveztük, mely a Derecske Rádiót is működteti, sőt - Simó György még telefoninterjút is adott, melyben dicséri a régió sokszínű rádiós életét.

Halász János röviden összefoglalta az Alapítvány működését (családsegítés, logopédia stb.), ill. a Derecske Rádióról szólt pár szót. A Derecske Rádiót a helyi önkormányzat támogatja, ill. pályázati pénzekből gazdálkodik, egyelôre a Tandem Rádió sugározza műsoridejük egy részének fejében. Közhasznú munkást foglalkoztatnak technikusként. Kevés a 3 óra műsoridô, viszont az adó olyan erős, hogy eljut Debrecenbe is. A hallgatók számát 4-5000-re becsüli. A helyi híreken kívül változatos zenei program tölti ki 9-től délig a műsoridőt. Van roma-műsor is, melyet azonban nem roma készít.

Látogatás az üzemen kívüli Derecske és Tandem Rádióban.

Délután látogatás a berettyóújfalui Berettyó Rádiónál, melynek során az időközben hozzánk csatlakozott Szecskő Tamás rosszul lesz a reggeli disznóvágás közben szerzett harapástól.

Záróakkord: ebéd a helyi Hullám étteremben, melynek végeztével Péterfi Ferenc ügyvivő köszönetet mond mindenkinek.

Thuróczy Gergely

jegyzőkönyv-vezető