Jegyzőkönyv 1997. április 5.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
1997. április 5-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: A SZARÁMASZER budapesti irodája (1066, Ó u. 11 I/6).

Jegyzőkönyvvezető: Thuróczy Gergely

Jelen vannak:

Cs. Kádár Péter FIKSZ Rádió;
Sárffy László magánszermély;
Péterfi Ferenc Civil Rádió;
Lakatos Gergely Szajkó Rádió;
Thuróczy Gergely Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete.

A megjelentek csekély száma következtében előálló határozatképtelenség következtében a megtárgyaltak csupán a Közgyűlés ajánlásai.

Napirendi pontok:

Az oktOpus Kép- és Hangtechnikai Iskola által a Szarámaszertől bérbevett irodahelyiségekről rendelkező szerződés tervezete.
A Szonda-Ipsos által a helyi rádiókról készített fölmérések adataihoz való hozzáférés.
A Szervezet részéről támogatottak elszámoltatása.
A Szervezet adminisztrációjának rendbetétele.
A Derecske Rádiónak megítélt támogatás ügye.
A Szóla Rádiónak megítélt támogatás ügye.
Az ORTT által meghirdetett "A nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelésről" c. állásfogalalás-tervezete megbeszélése.
A Szervezet pénzügyeinek átbeszélése.
Egyebek.

I.

A Szervezet az oktOpus által javasolt szerződést nagyjából elfogadja, az apróbb módosítások tisztázása érdekében a legrövidebb időn belül személyes tárgyalást kezdeményez Kishonti Istvánnal, az oktOpus vezetőjével.

II.

Az ORTT-anyag igen kidolgozatlan, véleményezésére igen kevés idő állt rendelkezésre. A Szervezet véleményének kifejtésére az 1997. április 10-i megbeszélésen a jelenlévők Péterfi Ferenc ügyvivőt hatalmazzák fel.

III.

A Szervezet felhatalmazza Péterfi Ferencet, hogy a Szonda-Ipsos által megvételre kínált hallgatottsági mutatókról tárgyalást kezdeményezzen az illetékesekkel.
IV.

A Szervezet által támogatásként kihelyezett pénzek elszámoltatása dokumentációjának összegzése. Felelős: Túró.

V.

A Szervezet alapdokumentációjának átvilágítása, rendbetétele.

VI.

A könyvelő részéről 1996-os évre vonatkozó részletes pénzügyi zárás, elszámolás igénylése.

VII.

A Szervezet 150.000 Ft-ot azonnal átutal a Rádió Derecskének.

VIII.

A Szervezet 212.000 Ft-ot átutal a Szóla Rádiónak május 31-ig.

IX.

Sárffy László javasolta, hogy a Szervezet a pénzét több bankra elosztva kamatoztatja.

X.
Egyebek.

"A közösségi rádiózás etikája" c. szakmai tanácskozás kezdeményezése. Az ötletgazda (Cs. Kádár Péter) ápr. 14-ig tervezetet készít.
A Magyar Rádióban tartandó, zenei szerkesztőknek szóló tanfolyamon való részvétel támogatása a Szervezet részéről, közösségi rádióink munkatársainak. További tárgyalások a MR-val.
Kunbábonyban tartandó háromnapos, szabad rádiós képzés kezdeményezése, melynek során a közösségi rádiók műfaji újításai, sajátosságai, műsorainak elemzései, a műsorcsere lehetőségei stb. kerülne szóba - a javaslatot Péterfi Ferenc készíti el.
Az AMARC-féle szabad rádiós anyag szövege, s az arról született reflexiókból, ill. egyéb vélemények alapján magyar kézikönyv összállítása.
Műsorcserére javaslatot tenni: FIKSZ, Civil, Szajkó máris készen áll.
Egy közgyűlést még tanév vége előtt megrendezni, vastag nagybetűkkel a meghívó elejére írni a dátumot.
"Ultrá-"t májusban kihozni.

Péterfi Ferenc

Thuróczy Gergely