Jegyzőkönyv 1997. június 7.

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
1997. június 7-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: A SZARÁMASZER budapesti irodája (1066, Ó u. 11 I/6).

Jegyzőkönyvvezető: Thuróczy Gergely

Jelen vannak:
Péterfi Ferenc - Civil Rádió, SZARÁMASZER, Budapest
Giczey Péter - Szóla Rádió, Debrecen
Cs. Kádár Péter - FIKSZ Rádió, Budapest
Básti Péter - Szombathely
Pósfay Péter - SZARÁMASZER, Szombathely
Horváth Miklós - Új Rádió Esztergom, Esztergom
Thuróczy Gergely - Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest
Szecskő Tamás - Dió Rádió, Gyöngyöstarján
Bakos Ilona - Dió Rádió, Gyöngyöstarján
Lakatos Gergely - Szajkó Rádió, Budapest
Molnár Balázs - Publikum Rádió, Pécs

Napirend:
1. A Szervezet elmúlt hónapok alatt történt közéleti szerepléseinek összefoglalása
2. A szabad rádiók helyzete - aktuális helyzetjelentés
3. Egyebek

I.
A Szervezet képviseletében Cs. Kádár Péter és Péterfi Ferenc vett részt "A nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelésről" c. ORTT-állásfoglalás véleményezésén 1997. április 7-én. A nem nyereségérdekeltség kategóriájának körülírásában a tanácskozás nem adott semmilyen új szempontot. Élénk vita és a résztvevők egyetértése alakult ki abban a kérdésben, hogy az ORTT a műsorszolgáltatás vizsgálata során pusztán a műsorszerkezetben meghatározott arányokat vegye alapul, s az attól való jelentős, tartós eltérés járjon bejelentési kötelezettséggel. Ugyancsak a meghívottak határozottan egyetértettek abban, hogy az ORTT könyvvizsgálója az esetleges ellenőrzés során ne a műsorszolgáltatói tevékenységet, hanem pusztán a gazdálkodási tevékenységet minősíthesse. Az ügyben azóta hivatalos állásfoglalás az ORTT részéről nem történt.
Az ORTT székházában 1997. május 30-án a Műsorszolgáltatási Alap képzésének módjáról folyó szakmai egyeztetésen a Szervezet részéről a Szervezetet Péterfi Ferenc képviselte. A részletesebb beszámolót lásd az "Ultra" 2. számában.
1997. május 28-án a MR Regionális és Nemzetiségi Műsorok Igazgatósága szervezésében egy hajókirándulás keretében nyílott találkozásra lehetőség rádiós szakemberekkel. A Szervezetet ismétcsak Cs. Kádár Péter és Péterfi Ferenc képviselte. Kik is dialógust folytattak az ORTT monitoring-szolgálatának vezetőjével, Fehér Zsuzsannával.
Cs. Kádár Péter beszámolt a napokban lezajlott Média Hungary eseményeiről, melyen a Szervezet képviseletében vett részt. A SZARÁMASZER álláspontja az, hogy első lépcsőben meghívásos pályázat keretében a jelenleg már működő rádiók kapjanak vágleges engedélyeket, második lépcsőben hirdessenek regionális frekvenciákra pályázatokat, és a maradék helyi frekvenciákat hirdessék meg nyilvános pályázat keretében. Ez a lépéssorozat elősegítené, hogy a kereskedelmi rádiók ambícióikat a maguk dimenzióiban találják meg, és ne a helyi frekvenciákon igyekezzenek 10-15 településen szerzett sugárzási engedéllyel nagy területeken befolyásokat szerezni. Tehát ez a pályázási mód megvédené a helyi frekvenciákat a médiakoncentrációtól. Ugyancsak ebből a célból kezdéményezzük, hogy ismét lehessen időszakos sugárzási engedélyt kérni, amellyel jó lehetőségük kínálozik a szárnyukat próbálgató igazi közösségi rádiós műhelyeknek. Az ORTT-nek eljuttatandó elaborátum elkészítésével egyhangúan Cs. Kádár Pétert és Thuróczy Gergelyt bízta meg a Közgyűlés.

II.
Básti Péter beszámolt a Szombathelyi Közösségi Rádióban történt változásokról.
Pósfay Péter javaslata: aggódó levél - információkérés és a kapcsolat fenntartásának jelzése céljából - a szombathelyi Alapítvány felé a SZÓKÖZ ügyében.

Molnár Balázs elmondta a Pécsett előállott Publikum Rádió kontra HIT Gyülekezete-konfliktust.

A Dió Rádió körül kialakult zavaros helyzetet (mennyire kereskedelmi ill. közösségi) az ügyet fölvető Cs. Kádár Péterrel tisztázták az érintettek.

III.
A Szervezet örömmel nyugtázta egy, az Őrségben szerveződő közösségi rádió hírét, megegyeztünk, hogy tagjaink között számon tartjuk őket.

A Szervezet áll elébe annak, hogy az 1998-ban esedékes AMARC-világkonferenciát Budapesten rendezzék meg, s ennek érdekében várja az ötleteket, segítségnyújtási gesztusokat, melyekkel Thuróczy Gergely halmozandó el.

Péterfi Ferencet felhatalmazta a közgyűlés, hogy az Oktopus felé határozottan képviselje a Szervezet álláspontját, ui. a hamarosan lejáró bérleti szerződés meghosszabbítása előtt mindkét fél bizonyos feltételeket óhajt szabni a másik felé.

Az eredetileg két külön szakmai tanácskozásra tett javaslat - nevezetesen: a közösségi rádiózás karakterének összefoglalása, ill. a közösségi rádiózás etikájának megtárgyalása - összevonható, s ősszel egy foglalkozás keretében rendezhető meg Kunbábonyban. A részletekről lásd az "Ultra" 2. számát.

Molnár Balázs írásos javaslatot juttatott el a Szervezethez, melyben vállalja, hogy rétegzenékben utazó külföldi kiadóktól különféle hanghordozókat szerezne be, melyeket a SZARÁMASZER tagjai kölcsönözhetnének, ill. másolhatnának az irodában felállítandó műhelyben.

Lakatos Gergő javaslata: a Zeneakadámia stúdiója havi 2-4 rögzített, vágott koncertet ajánl fel a Szervezet tagrádióinak, valamint havi 60 perces ajánlóműsort bocsátana rendelkezésre a Zeneakadámiáról, ill. élő koncert közvetítésére is van lehetőség. A hanghordozók és a kommunikációs költségek megtérítésén kívül a szolgáltatás ingyenes, egyetlen feltétel: a rádiók legalább egyszer teljes terjedelemben lejátsszák az anyagokat.

Cs. Kádár Péter és Thuróczy Gergely elvállalta, hogy 8% sikerdíj fejében a Szervezet nevében megírja az ún. kis-Phare-pályázatot.